Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Oxidací primárních alkoholů vznikají

ketony

aldehydy

dvojsytné alkoholy

ethery

 
2.

Dehydratací alkoholů mohou podle podmínek vznikat

sekundární nebo terciární alkoholy

alkeny nebo ethery

aldehydy nebo kyseliny

ketony nebo ethery

 
3.

Fenol se vyznačuje následujícími vlastnostmi

částečně se rozpouští ve vodě a voda v něm (obě fáze se vzájemně nemísí)

má antiseptické účinky

má slabé zásadité vlastnosti

na vzduchu postupně přijímá vodu a modrá

 
4.

Označte pravdivá tvrzení o diethyletheru

má triviální označení„éter“

je průmyslově vyráběn oxidací ethanu

má anestetické vlastnosti

tvoří páry lehčí než vzduch

 
5.

Vyberte pravdivé tvrzení o naftolech

jsou vyráběny oxidací naftalenu

mají výrobu založenu na tavení alkalických solí naftalensulfonových s hydroxidem sodným

jsou kapalné látky s charakteristickým zápachem

slouží k výrobě barviv

 
6.

Některé hydroxysloučeniny a ethery se používaly, případně používají v lékařství, která tvrzení jsou správná:

emulze krezolů v mýdlovém roztoku byl tradiční dezinfekční prostředek lysol

karbolová kyselina, což je 2- 3%  vodný roztok fenolu (tzv. karbolka) se používala k dezinfekci

dimethylether se dříve používal jako anestetikum

diethylether se používal jako dezinfekční prostředek

 
7.

Ethanol a dimethylether mají tuto vlastnost

mají shodnou funkční skupinu

mají stejný sumární vzorec, jsou funkčními izomery

obě látky se neomezeně mísí s vodou

oba se připravují hydratací ethenu, liší se pouze použitým katalyzátorem

 
8.

Vyberte pravdivé tvrzení o naftolech

jsou vyráběny oxidací naftalenu

mají výrobu založenu na tavení alkalických solí naftalensulfonových s hydroxidem sodným

jsou kapalné látky s charakteristickým zápachem

slouží k výrobě barviv

 
9.

Sloučeniny butan-2-ol a butan-1-ol jsou

optické izomery

polohové izomery

funkční izomery

řetězové izomery

 
10.

Oxiran patří mezi

terciární alkoholy

cyklické ethery

smíšené ethery

ketony

 
Logolink