Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.
  1. Zkratka pro fyzikální nanášení povlaků na řezné destičky je:
 

CVD

 

PVD

CBN

 
2.
  1. Na slinutý karbid nanesená vrstva diamantu o tloušťce asi 1 mm se nazývá:
 

kompakt

cerment

karbid

 
3.
  1. Měřidla se vyrábějí z:
 

nástrojové oceli 19 015

 
nástrojové oceli 19 855
slinutých karbidů
 
4.
  1. Která z ocelí je rychlořezná?
 

19 065

19 680

19 820

 
5.
  1. Jako pojivo se u slinutých karbidů používá:
 

měď

uhlík

kobalt

 
6.
  1. Zkratka pro chemické nanášení povlaků na řezné destičky je:
 

CVD

PVD

CBN

 
7.
  1. Pro výrobu slinutých karbidů se používají karbidy?
 
titanu, tantalu a wolframu

titanu, kobaltu a wolframu

titanu a wolframu

 
8.
  1. Nejtvrdší řezný materiál je:
 

slinutý karbid

 

diamant

nástrojová ocel

 
9.
  1. Jakou třídou oceli značíme nástrojové oceli?
 

13

17

19

 
Logolink