Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Buta-1,3-dien získáme:

katalytickou hydrogenací butanu

katalytickou hydratací butanu

katalytickou dehydrogenací butanu

 
2.

Geometrické izomery (Z) a (E) vytváří:

but-1-en

but-2-en

but-3-en

 
3.

Nejdelší je vazba:

trojná

dvojná

jednoduchá

 
4.

Konjugované dvojné vazby má:

acetylen

buta-1,3-dien

propadien

 
5.

Hydrogenací alkenů vznikají:

alkyny

alkany

alkeny nelze hydrogenovat

 
6.

Dehydratací ethanolu účinkem kyseliny sírové vzniká:

ethan

methan

ethen

 
7.

Reakci, při níž organická látka odštěpuje vodu, nazýváme:

dehydrogenace

dehydratace

dehydrohalogenace

 
8.

Dehydrobromací 2-brombutanu získáme:

but-1-en

but-2-en

but-3-en

 
9.

Uhlík v acetylenu je v hybridním stavu:

sp

sp2

p3

 
10.

Isopren je triviální název pro:

buta-1,3-dien

2-methylbuta-1,3-dien

2-chlorbuta-1,3-dien

 
Logolink