Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Který z uvedených arenů je za normálních podmínek pevný?

xylen

toluen

naftalen

 
2.

Fenyl je:

aromatický zbytek benzenu

aromatický zbytek toluenu

aromatický zbytek kumenu

 
3.

Substituenty 1. třídy řídí další substituci do poloh:

ortho a meta

ortho a para

pouze ortho

 
4.

Poloha 1,2- se benzenovém jádře nazývá:

para-

meta-

ortho-

 
5.

Delokalizovaný systém π-elektronů:

nese kladný náboj

je příčinou nízké stability benzenového jádra

vzniká bočním překryvem šesti orbitalů 2p

 
6.

Naftalen obsahuje v molekule:

2 kondenzované aromatické cykly

3 kondenzované aromatické cykly

2 izolované aromatické cykly

 
7.

Kumen je triviální název pro:

butylbenzen

propylbenzen

isopropylbenzen

 
8.

Oxidací postranního řetězce toluenu vzniká:

fenol

kyselina benzoová

kyselina toluenová

 
9.

Substituenty 1. třídy v poloze β na naftalenu řídí další substituci do polohy:

1

4

8

 
10.

Substituenty 1. třídy v poloze α na naftalenu řídí další substituci do polohy:

2 a 4

2 a 5

2 a 8

 
Logolink