Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Oxidací postranního řetězce toluenu vzniká:

fenol

kyselina benzoová

kyselina toluenová

 
2.

Reakcí benzenu s methylchloridem v přítomnosti chloridu železitého vzniká:

chlorbenzen

methylbenzen

2-chlortoluen

 
3.

Který z uvedených arenů je za normálních podmínek pevný?

xylen

toluen

naftalen

 
4.

Kumen je triviální název pro:

butylbenzen

propylbenzen

isopropylbenzen

 
5.

Substituenty 2. třídy řídí další substituci do poloh:

ortho a meta

ortho a para

pouze meta

 
6.

Jiný název pro vinylbenzen je:

kumen

xylen

styren

 
7.

Fenyl je:

aromatický zbytek benzenu

aromatický zbytek toluenu

aromatický zbytek kumenu

 
8.

Substituenty 1. třídy řídí další substituci do poloh:

ortho a meta

ortho a para

pouze ortho

 
9.

Benzyl je:

aromatický zbytek benzenu

aromatický zbytek toluenu

aromatický zbytek xylenu

 
10.

Hückelovo pravidlo je definováno:

2n + 2

3n + 2

4n + 2

 
Logolink