Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Anizogamie

je druh stélky

je splývání stejných gamet (pohlavních buněk)

je splývání tvarově a velikostně rozdílných gamet (pohlavních buněk)

- po ní dochází ke vzniku zygoty a po té sporofytu

 
2.

Je pravda, že

cenobium je druhem kolonie u váleče koulivého

zrněnku najdete na kůře stromů

název šroubatky je odvozen od její šroubovité vakuoly

řasa locika se někdy nazývá jako mořský salát

 
3.

Je pravda, že

sporofyt má haploidní stélku

sporangia jsou synonymem pro výtrusnice

metageneze je střídání gametofytu a sporofytu

zoospory jsou pohyblivé

 
4.

Mezi jednobuněčné stélky patří

bičíkatá

kokální

sifonokladální

trubicovitá (sifonální)

 
5.

Zelené řasy

mají mnoho typů stélek

mají chloroplasty se dvěma membránami

mohou být pouze mnohobuněčné

- neprobíhá u nich metageneze

 
6.

Ruduchy

- vyvynuly se z nich mnohé taxony dnešních rostlin

mají zásobní látku ruduchový olej

jsou náročné na světlo

obsahují chlorofyl a+d

 
7.

Mezi mnohobuněčné stélky patří

kokální

trichální

trubicovitá (sifonální)

pletivná

 
8.

Nižší rostliny

jsou převážně heterotrofní

jsou pouze mnohobuněčné

jsou pouze jednobuněčné

nemají cévní svazky

 
9.

Tělo nižších rostlin

se nazývá kalus

se nazývá stélka

nemá kořen, stonek a list

tvoří kořen, stonek a list

 
10.

Agar

se podobá želatině

je sypká látka

vznikne vařením řasy Gelidium

se často využívá ke kultivaci bakterií

 
Logolink