Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Polovodičové tenzometrické pásky

Využívají piezo-odporový efekt

mají malou citlivost.

mají změnu odporu lineární

 
2.

Snímače s odporovými čidly

obsahují drátové odpory nebo výběrové přesné odpory

nejde použít pro ochranu el. strojů

připojujeme na svorku vys. napětí

 
3.

Světelné spínače se skládají 

z vysílače a přijímače

z vysílače 

z přijímače

 
4.

Snímače s  lineárními potenciometry

tvoři část měřícího můstku snímače.

používají zásadně drátový odpor 

nejsou spolehlivé

 
5.

Snímače s  otočnými potenciometry

jsou pasivní

jsou aktivní

mají vždy jen jednu dráhu

 
6.

Kapacitní snímač

reaguje na blízkost vodiče 

neobsahuje oscilátor

obsahuje magnetický obvod

 
7.

Induktivní snímač

vyhodnocuje přítomnost kovového materiálu

nelze použít jako bezdotykový koncový spínač na strojích

neobsahuje oscilátor

 
8.

Reflexní světelné závory 

indikují předměty, které přerušují světelné paprsky

nepracují se společnou čočkou

mají mrtvou oblast pro snímání

 
9.

Snímač (čidlo) 

převádí měřenou fyzikální veličinu 

nelze použít na velké vzdálenosti

musí vždy vysílat digitální signál

 
10.

Jednocestné světelné závory

Nejsou určeny k detekci polohy předmětů

rozlišují malé předměty 

skládají se z odděleného vysílače paprsku a přijímače paprsku

 
Logolink