Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Většina mechorostů

je stínomilná

je vlhkomilná

roste na kyselých půdách

roste na zásaditých půdách

 
2.

Je pravda, že mechorosty

tvoří pravý kořen, stonek a list

majjí tělo zvané stélka

jsou slepá vývojová větev

byly dominantní rostliny v prvohoráchj

 
3.

Mechorosty obsahují

chlorofyl a + b

chlorofy c + d

škrob

β karoteny

 
4.

Zárodečníky u mechorostů

jsou samčí pohlavní orgány

tvoří se na gametofytu

produkují samičí pohlavní buňky (vaječné)

se často vyskytují na vrcholu lodýžky

 
5.

Rašelina

vzniká v zásaditém prostředí

vzniká postupným odumíráním rašeliníku od spodu

vzniká v prostředí s omezeným přístupem kyslíku

se nedá použít jako substrát pro rostliny

 
6.

Cévní svazek u mechorostů

je dřevostředný

je lýkostředný

je radiální (paprsčitý)

chybí

 
7.

Hyalocyty u rašeliníku

mají asimilační funkci

jsou drobné buňky

zadržují vodu

jsou druhem fyloidů

 
8.

V rámci rodozměny mechorostů

převládá gametofyt nad sporofytem

vyroste ze spory sporofyt

je sporofyt samostaný a nezávislý na gametofytu

z prvoklíčku vyroste štet s tobolkou

 
9.

Pro játrovky neplatí:

lupenitá stélka

zástupce porostnice mnohotvárná

vegetativní rozmnožování

nejhojnější skupina mechorostů v ČR

 
10.

Je pravda, že

prvoklíček mechorostů vyroste ze spory

k oplození u mechorostů dochází nejčastě v kapce vody

štět s tobolkou obsahuje pohlavní buňky

štět s tobolkou představuje gametofyt

 
Logolink