Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro játrovky neplatí:

lupenitá stélka

zástupce porostnice mnohotvárná

vegetativní rozmnožování

nejhojnější skupina mechorostů v ČR

 
2.

Je pravda, že

prvoklíček mechorostů vyroste ze spory

k oplození u mechorostů dochází nejčastě v kapce vody

štět s tobolkou obsahuje pohlavní buňky

štět s tobolkou představuje gametofyt

 
3.

Zárodečníky u mechorostů

jsou samčí pohlavní orgány

tvoří se na gametofytu

produkují samičí pohlavní buňky (vaječné)

se často vyskytují na vrcholu lodýžky

 
4.

Hyalocyty u rašeliníku

mají asimilační funkci

jsou drobné buňky

zadržují vodu

jsou druhem fyloidů

 
5.

V rámci rodozměny mechorostů

převládá gametofyt nad sporofytem

vyroste ze spory sporofyt

je sporofyt samostaný a nezávislý na gametofytu

z prvoklíčku vyroste štet s tobolkou

 
6.

Je pravda, že mechorosty

tvoří pravý kořen, stonek a list

majjí tělo zvané stélka

jsou slepá vývojová větev

byly dominantní rostliny v prvohoráchj

 
7.

Cévní svazek u mechorostů

je dřevostředný

je lýkostředný

je radiální (paprsčitý)

chybí

 
8.

Většina mechorostů

je stínomilná

je vlhkomilná

roste na kyselých půdách

roste na zásaditých půdách

 
9.

Rašelina

vzniká v zásaditém prostředí

vzniká postupným odumíráním rašeliníku od spodu

vzniká v prostředí s omezeným přístupem kyslíku

se nedá použít jako substrát pro rostliny

 
10.

Mechorosty obsahují

chlorofyl a + b

chlorofy c + d

škrob

β karoteny

 
Logolink