Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Zvláštní zdroje rušení

pronikají k zemskému povrchu formou UFO

jsou vždy tvořeny geomagnetickými bouřemi

jsou  doprovodným jevem jaderného výbuchu

 
2.

Přijímače rušivých signálů

jsou rozhlasové, komunikační, měřící a televizní přijímače

oznamují nežádoucí rušivé vlivy formou SMS

nemohou být současně vysílačem (zdrojem)

 
3.

Externí elektromagnetická odolnost

jsou výpočetní střediska a řídicí centra

je systém dálkového zpracování dat

je odolnost systému vůči vnějším zdrojům 

 
4.

Elektromagnetická odolnost

je odolnost proti krádeži zařízení

zajistí aby technická zařízení správně fungovala i za přítomnosti rušení, 

nerozlišuje druhy zařízení

 
5.

Interní elektromagnetická odolnost systémů závisí na

nežádoucí změně napájení

návrhu vnitřního stínění a zemnění

rozlehlosti elektronického systému 

 
6.

Elektromagnetická slučitelnost 

zajišťuje správný návod použití pro el. zařízení 

je souhrn vlastností elektrických a elektronických zařízení 

umožňuje použití přístrojů pro jiné druhy napájení

 
7.

Rušivé signály

nelze navázat přímo galvanicky nebo kapacitně

se šíří po napájecí síti, propojovacími vodiči a sběrnicemi

jsou tolerantní vůči přitomné elektromagnetické energii,

 
8.

Interní elektromagnetická odolnost

je odolnost zařízení vůči rušivým zdrojům nacházejícím se uvnitř vlastního systému

rozlišuje tři druhy systémů.

je odolnost jednoho místního areálu, budovy či místnosti.

 
9.

Měření rušivých signálů a jejich identifikace

se neprovádí na hotových zařízeních

je testování elektromagnetické odolnosti objektů

není nutné v průběhu jejich vývoje, ale až ve výrobě

 
10.

Zdroje rušivých signálů

zabraňují výraznému jiskření.

vznikají při rozpínání obvodů v obvodu s termistorem

jsou nejčastěji vypínače, relé, stykače a blesky. 

 
Logolink