Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Do jaké kategorie patří aglomerované materiály? (pouze jedna správná odpověď)

Kompostované materiály

Komprehezivní materiály

Kompozitní materiály

Komplementární materiály

 
2.

Mezi minerální pojiva patří? (více správných odpovědí)

Lepidla na bázi formaldehydů

Hydraulický cement

Sádra

Hořečnatý (sorelův) cement

 
3.

Jaká výchozí surovina se používá pro výrobu překližek? (pouze jedna správná odpověď)

Dýhy

Prkna

Třísky

Vlákna

 
4.

Mezi hlavní výhody aglomerovaných materiálů nepatří? (pouze jedna správná odpověď)

Menší zatížení životního prostředí

Možnost využití různých povrchových úprav

Lepší odolnost proti biotickým činitelům a ohni

Absolutní odolnost vůči ohni (nehořlavost)

 
5.

Mezi důležité mechanicko-fyzikální vlastnosti patří? (více správných odpovědí)

Pevnost a pružnost v ohybu

Pevnost ve smyku

Pevnost ve střihu

Příčný hustotní profil

 
6.

Patří tmelení do povrchových úprav aglomerovaných materiálů? (pouze jedna správná odpověď)

Ano

Ne

 
Logolink