Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Řadíme aglomerované materiály mezi velkoplošné? (pouze jedna správná odpověď)

Ano

Ne

 
2.

Jaká výchozí surovina se používá pro výrobu dřevovláknitých desek? (pouze jedna správná odpověď)

Prkna

Velké ploché třísky

Dýhy

Vlákna

 
3.

Jaká výchozí surovina se používá pro výrobu překližek? (pouze jedna správná odpověď)

Dýhy

Prkna

Třísky

Vlákna

 
4.

Mezi hlavní výhody aglomerovaných materiálů nepatří? (pouze jedna správná odpověď)

Menší zatížení životního prostředí

Možnost využití různých povrchových úprav

Lepší odolnost proti biotickým činitelům a ohni

Absolutní odolnost vůči ohni (nehořlavost)

 
5.

Jaká výchozí surovina se používá pro výrobu OSB desek? (pouze jedna správná odpověď)

Velké ploché třísky

Bílá štěpka

Dýhy

Vlákna

 
6.

Patří tmelení do povrchových úprav aglomerovaných materiálů? (pouze jedna správná odpověď)

Ano

Ne

 
Logolink