Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jakých postupů se využívá při výrobě třískového koberce? (více správných odpovědí)

Plavení

Lisování

Louhování

Lepení

 
2.

Řadíme aglomerované materiály mezi velkoplošné? (pouze jedna správná odpověď)

Ano

Ne

 
3.

Který parametr nepatří mezi lisovací parametry? (pouze jedna správná odpověď)

Teplota

Vlhkost

Lisovací čas

Velikost plochy

 
4.

Čím lze ovlivnit příčný hustotní profil? (více správných odpovědí)

Velikostí lisu

Velikostí částic

Uzavíracím časem lisu

Lisovací teplotou

 
5.

Jaká výchozí surovina se používá pro výrobu dřevovláknitých desek? (pouze jedna správná odpověď)

Prkna

Velké ploché třísky

Dýhy

Vlákna

 
6.

Kdy mluvíme o materiálech s dokončeným povrchem? (pouze jedna správná odpověď)

Žádné povrchové úpravy již nejsou možné

Povrchové úpravy se dodělávají až po výrobě produktu

Povrchové úpravy již byly zakomponovány do výrobního procesu

Povrchová úprava proběhla při přípravě výrobní suroviny

 
Logolink