Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Mákovité 

mohou obsahovat kodein a morfin

slouží i k výrobě drog

nepatří mezi kulturní rostliny

nikdy netvoří plod tobolku

 
2.

Žlutou barvou nekvete

sasanka hajní

sasanka pryskyřníkovitá

blatouch bahenní

jaterník podléška

 
3.

Sympetalie u tykvovitých znamená

jednopohlavnost květů

schopnost tvořit plod bobuli

srostloplátečnou korunu

poléhavost stonků

 
4.

Mezi růžovité nepatří

rulík zlomocný

višeň

mochna husí

růže šípková

 
5.

Merlíkovité

většinou rostou na půdách chydých na dusík 

jsou často rumištní plevele

mají jako převládající plod tvrdku

mají většinou složené listy

 
6.

Platí pro lilkovité

paprsčité cévní svazky

využití v petrochemii

obsahují alkaloidy

hlavně jednopohlavné květy

 
7.

Platí pro hvězdnicovité

mají pyskaté květy

mají květenství úbor

patří mezi ně slunečnice a bodláky

patří mezi ně mateřídouška a šalvěj

 
8.

Platí pro brukvovité

čato plod šešule nebo šešulka

obsahují často alkaloidy

obsahují většinou hořčičné silice

mají význam jako kulturní rostliny

 
9.

Je pravda, že bobovité

mají jako součást květu člunek

ochuzují půdu o dusík

mají symbiózu s hlízkovými bakteriemi

jsou konzumovány jako luštěniny

 
10.

Mezi bukovité nepatří

dub zimní

kaštanovník jedlý

buk lesní

líska obecná

 
Logolink