Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro auxin platí:

hromadí se ve vrcholcích rostlin

ve vyšších koncentracích brzdí růst postranních pupenů

hromadí se v nejmladších listech a kořenech

je to inhibitor růstu

 
2.

Která látka nevzniká v průběhu fotosyntézy:

kyslík

voda

cukr

oxid uhličitý

 
3.

Během Krebsova cyklu vzniká kolik energie? 

2 molekuly ATP

36 molekul ATP

32 molekul ATP

20 molekul ATP

 
4.

Apoplastická cesta příjmu vody rostlinou

vede prostorami buněčných stěn

vede přes cytoplazmatickou membránu buněk

probíhá v jarním období, kdy rostlina nemá listy

probíhá pokud rostlina má listy

 
5.

Pro pokožkovou - stomatální transpiraci neplatí

jejím prostřednictvím odchází až 90% vody z rostliny

probíhá prostřednictvím průduchů

nelze ji regulovat

ovlivňuje ji teplota a vlhkost vzduchu

 
6.

Podle způsobu asimilace oxidu uhličitého rozlišujeme rostliny na několik typů, který typ sem nepatří:

C3

C4

C5

CAM

 
7.

Který z uvedených ekologických typů rostlin neurčujeme podle nároků rostliny na množství vody.

hydrofyt

halofyt

xerofyt

hygrofyt

 
8.

Dormance

je rychlý růst rostlin

vegetativní klid

týká se především pupenů a semen

je smrt rostliny

 
9.

Který z následujících chemických prvků rostlina může získat ze vduchu.

uhlík

síra

draslík

vápník

 
10.

Pro transpirační proud neplatí:

podmínkou je koheze a adheze molekul vody

probíhá dřevní částí cévního svazku

probíhá lýkovou částí cévního svazku

je podmíněn negativním hydrostatickým tlakem v listech

 
Logolink