Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Olovnice při vytýčení staveb slouží:

k vyměření úhlů a rohů budovy

 k měření délek a ploch stavby

vytyčení svislice, k centraci měřických přístrojů

 
2.

Dvojitý pentagon má:

 má dva 90° pentagony uspořádány nad sebou

má dva 90° pentagony uspořádány vedle sebou

má dva 90° pentagony uspořádány do kruhu

 
3.

Vytyčení stavebního díla znamená:

jeho umístění v terénu a vyznačení jeho rozměru a tvaru

jeho vyznačení ve stavebních výkresech

jeho stavba v daném uzemí

 
4.

Laser je:

přístroj na měření vlhkosti v základové půdě

geodetický přístroj pro nivelaci

geodetický přístroj pro měření odchylek od pravého úhlu

 
5.

Polohové vytyčení stavby je:

vyměření výšek a výškových rozdílů

vyměření délek a ploch

vyměření úhlů budoucí stavby

 
6.

Hlavní výškový bod je:

výškový bod umístěný na vedlejší budově, ze kterého se vytyčuje výšková úroveň objektu

nejvyšší výškový bod budoucí budovy

 výškový bod umístěný mimo stavební objekt, ze kterého se vytyčuje výšková úroveň objektu

 
7.

Teodolit slouží k:

vytváření vrtů pro geologický průzkum

zjištění pouze výšek a výškových rozdílů

přesnému měření a vytyčování vodorovných a výškových úhlů

 
8.

Hadicová vodováha se na stavbě používá:

k zjištění hladiny vody v zařizovacích předmětech

k vyměření pravého úhlu na stavbě

vyměření nivelety (vodorovné roviny) na stavbě

 
Logolink