Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Stavební rýha je:

zemní těleso, u kterého převládá hloubka

 

zemní těleso, u kterého převládá šířka

zemní tělso, u kterého přeládá délka

 
2.

Minimální rozměr stavebních jámy je:

1,0 x 1,0 m

3,0 x 3,0 m

2,0 x 2,0 m

 
3.

Maximální šířka rýhy je.

2 m

1 m

3 m

 
4.

Šachta je.

zemní těleso, u kterého převládá délka a jeho půdorysná plocha do 20,0 m2

zemní těleso, u kterého převládá hloubka a jeho půdorysná plocha do 36,0 m2

zemní těleso, u kterého převládá šířka a jeho půdorysná plocha do 56,0 m2

 
5.

Maximální hloubka rýhy je

2 m

3 m

1,6 m
 

 
6.

Mezi výkopy patří:

 

stavební jámy, stavební rýhy, stavební zásypy

stavební šachty, stavební rýhy, stavební obsypy

stavební jámy, stavební rýhy, stavebné šachty

 
7.

Stavební jáma:

dlouhý úzký otevřený výkop většinou se svislými stěnami

zemní konstrukce, u které převládá hloubka

zemní konstrukce pod úrovní přilehlého terénu, u které nepřevládá ani hloubka ani délka

 
8.

Hlavní figura je:

je ucelená část výkopu, která se hloubí od úrovně pracovní plochy

rýha v hlavní stavební jámě u podsklepeného objektu

je rovina původního terénu, od které se začíná hloubit výkop

 
Logolink