Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Označ správně celistvou frézu

 
2.

Otáčky stroje volíme s ohledem na:

průměr nástroje a druh materiálu

otáčky nejsou důležité

volíme největší pro lepší kvalitu povrchu

 
3.

Fréza je:

nástroj

stroj

není rozhodující

 
4.

Podavač při frézování slouží :

k odebírání frézovaného materiálu

k odvodu třísek z prostoru stroje

k upevněné nástroje před frézováním

 
5.

Označ správně univerzální frézovací hlavu

 
6.

Přítlačné pero může být:

pouze dřevěné

pouze kovové

dřevěné i kovové - hlavně funkční

 
7.

Kyvný kotouč slouží:

pouze k řezání

frézování drážek, polodrážek a čepování

k zhotovení ozubů

 
8.

Používáme i nesousledné frézování ?

ano

ne

 
9.

Správně označ složenou frézu

 
10.

Frézování krátkých kusů je možné:

pouze ve vhodném přípravku

je zákázáno

záleží na šikovnosti obsluhy

 
Logolink