Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kolik druhů uložení známe?

dvě

tři

čtyři

 
2.

Určete o jaké uložení se jedná?

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.
 

 
3.

Co je HMR?

 Horní mezní rozměr v náboji.

Horní mezní rozměr na hřídeli.

Dolní mezní rozměr v náboji.

 
4.

Co je to JR, jr?

Skutečný rozměr hřídele nebo díry.

Je to tak zvaný jmenovitý rozměr hřídele a díry.

Je to požadovaný rozměr naměřený po výrobě.
 

 
5.

Určete o jaké uložení se jedná?

 

 

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.

 
6.

Definujte pojem T a t.

T-tolerance náboje, t-tolerance hřídele.

T-toleranční pole hřídele, t-toleranční pole náboje.

T-odchylka na náboji, t-odchylka na hřídeli.

 
7.

Co platí pro uložení přechodné?

Toleranční pole hřídele a díry se nesmí překrývat.

Toleranční pole hřídele a díry se překrývají.

Toleranční pole hřídele je vždy nad nulovou čarou.

 
8.

Určete o jaké uložení se jedná?

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.

 
9.

Velkými písmeny u uložení označujeme?

Označení pro díru.

Označení pro hřídel.

Důležité rozměry.

 
10.

Co je to dmr?

Horní mezní rozměr hřídele.

Dolní mezní rozměr hřídele.

Dolní mezní rozměr v náboji.

 
Logolink