Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Definujte pojem T a t.

T-tolerance náboje, t-tolerance hřídele.

T-toleranční pole hřídele, t-toleranční pole náboje.

T-odchylka na náboji, t-odchylka na hřídeli.

 
2.

Co platí pro uložení přechodné?

Toleranční pole hřídele a díry se nesmí překrývat.

Toleranční pole hřídele a díry se překrývají.

Toleranční pole hřídele je vždy nad nulovou čarou.

 
3.

Co je HMR?

 Horní mezní rozměr v náboji.

Horní mezní rozměr na hřídeli.

Dolní mezní rozměr v náboji.

 
4.

Jak definujeme uložení s přesahem?

Toleranční pole hřídele je vždy nad nulovou čarou.

Toleranční pole hřídele je vždy pod toleračním polem náboje.

Toleranční pole hřídele je vždy nad toleračním polem náboje.

 
5.

Co je to dmr?

Horní mezní rozměr hřídele.

Dolní mezní rozměr hřídele.

Dolní mezní rozměr v náboji.

 
6.

Určete o jaké uložení se jedná?

 

 

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.

 
7.

U uložení  s vůlí určujeme?

Vůli minimální a přesah minimální.

 Vůli maximální a přesah maximální.

Vůli minimální a maximální.

 
8.

Určete o jaké uložení se jedná?

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.
 

 
9.

Určete o jaké uložení se jedná?

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.

 
10.

Velkými písmeny u uložení označujeme?

Označení pro díru.

Označení pro hřídel.

Důležité rozměry.

 
Logolink