Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

U uložení  s vůlí určujeme?

Vůli minimální a přesah minimální.

 Vůli maximální a přesah maximální.

Vůli minimální a maximální.

 
2.

Co platí pro uložení přechodné?

Toleranční pole hřídele a díry se nesmí překrývat.

Toleranční pole hřídele a díry se překrývají.

Toleranční pole hřídele je vždy nad nulovou čarou.

 
3.

Co je to dmr?

Horní mezní rozměr hřídele.

Dolní mezní rozměr hřídele.

Dolní mezní rozměr v náboji.

 
4.

Velkými písmeny u uložení označujeme?

Označení pro díru.

Označení pro hřídel.

Důležité rozměry.

 
5.

Kolik druhů uložení známe?

dvě

tři

čtyři

 
6.

Určete o jaké uložení se jedná?

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.

 
7.

Jak definujeme uložení s přesahem?

Toleranční pole hřídele je vždy nad nulovou čarou.

Toleranční pole hřídele je vždy pod toleračním polem náboje.

Toleranční pole hřídele je vždy nad toleračním polem náboje.

 
8.

Co je HMR?

 Horní mezní rozměr v náboji.

Horní mezní rozměr na hřídeli.

Dolní mezní rozměr v náboji.

 
9.

Co je to JR, jr?

Skutečný rozměr hřídele nebo díry.

Je to tak zvaný jmenovitý rozměr hřídele a díry.

Je to požadovaný rozměr naměřený po výrobě.
 

 
10.

Určete o jaké uložení se jedná?

S vůlí.

S přesahem.

Přechodné.
 

 
Logolink