Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Neutralizace patří mezi reakce:

a) vytěsňovací

 

b) analytické

 

c) konverzní

 
2.

Reakce protolytické jsou reakce:

a) se změnou oxidačního čísla

 

b) probíhající na přechodu více skupenství

 

c) mezi kyselinou a zásadou

 
3.

Rozhodněte zda je reakce CuSO4  +  Fe  →  FeSO4  +  Cu

 

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
4.

Plynné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
5.

Do roztoku HCl přidáme uhličitan sodný. Kyselina chlorovodíková se bude:

 

 

a) srážet

 

b) neutralizovat

 

c) nebude vůbec reagovat

 
6.

Jaké reakce se účastní ligandy:

a) komplexotvorné

 

 

b) redoxní

 

c) protolytické

 
7.

Reakce endotermická je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
8.

Rozhodněte zda je reakce  HCl  +  NaOH → NaCl  +  H2O

 

a)  redoxní

 

b) komplexotvorná

 

c) protolytická

 
9.

Při endotermické reakci je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
10.

Kapalné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
Logolink