Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pevné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
2.

Rozhodněte zda je reakce CuSO4  +  Fe  →  FeSO4  +  Cu

 

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
3.

Pro reakci kyslíku s uhlíkem je reakční teplo Qm = - 394 kJ/mol, pro reakci kyslíku s methanem je Qm = - 804 kJ/mol. Energeticky výhodnější je spalování

 

a) uhlíku

 

 

b) methanu

 

c) nelze určit

 
4.

Reakce skladná je reakce, při které:

a) vznikají složité molekuly

b) je atom nahrazen jiným atomem

c) se molekula štěpí na menší části

 
5.

Při endotermické reakci je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
6.

Rozhodněte zda je reakce  CuSO4  +  Fe  →  FeSO4  +  Cu

 

 

a)  redoxní

 

b) podvojná záměna

 

c) protolytická

 
7.

Při redoxní reakci dochází:

a) ke změně oxidačních čísel atomů

 

b) ke změně skupenství látek

 

c) k vývinu tepla

 
8.

.  Rozhodněte zda je reakce BaCl2 + K2SO4 → BaSO4  +  2 KCl

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
9.

Plynné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
10.

Reakce endotermická je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
Logolink