Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kapalné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
2.

Pro reakci kyslíku s uhlíkem je reakční teplo Qm = - 394 kJ/mol, pro reakci kyslíku s methanem je Qm = - 804 kJ/mol. Energeticky výhodnější je spalování

 

a) uhlíku

 

 

b) methanu

 

c) nelze určit

 
3.

Označení aq je symbol pro:

a) kapalné skupenství látky

 

b) jakýkoli roztok

 

c) vodný roztok

 
4.

Reakce vytěsňovací je reakce, při které:

a) vznikají složité molekuly

b) je atom nahrazen jiným atomem

c) se molekula štěpí na menší části

 
5.

Reakce exotermní je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
6.

Rozhodněte zda je reakce CuSO4  +  Fe  →  FeSO4  +  Cu

 

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
7.

Pevné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
8.

Reakce heterogenní jsou reakce:

a) dvou pevných látek

 

b) se změnou oxidačního čísla

 

c) probíhající na přechodu více skupenství

 
9.

Při redoxní reakci dochází:

a) ke změně oxidačních čísel atomů

 

b) ke změně skupenství látek

 

c) k vývinu tepla

 
10.

Reakce endotermická je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
Logolink