Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Při redoxní reakci dochází:

a) ke změně oxidačních čísel atomů

 

b) ke změně skupenství látek

 

c) k vývinu tepla

 
2.

Reakce endotermická je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
3.

Reakce  2 NaHCO3 (s) →  Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)   Qm= 84,9kJ/mol je:

 

a) exotermická

 

b) endotermická

 

c) nelze určit

 
4.

Reakce exotermní je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
5.

Při endotermické reakci je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
6.

Kapalné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
7.

Plynné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
8.

Rozhodněte zda je reakce CuSO4  +  Fe  →  FeSO4  +  Cu

 

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
9.

.  Rozhodněte zda je reakce BaCl2 + K2SO4 → BaSO4  +  2 KCl

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
10.

Rozhodněte zda je reakce  3 BaCl2  +  2 K3PO4 →  Ba3(PO4)2  +  6 KCl

 

 

a)  redoxní

 

b) podvojná záměna

 

c) protolytická

 
Logolink