Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Rozhodněte zda je reakce  3 BaCl2  +  2 K3PO4 →  Ba3(PO4)2  +  6 KCl

 

 

a)  redoxní

 

b) podvojná záměna

 

c) protolytická

 
2.

Rozhodněte zda je reakce CuSO4  +  Fe  →  FeSO4  +  Cu

 

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
3.

Reakce komplexotvorné se projevují výhradně:

a) změnou pH

 

b) vznikem koordinačně-kovalentní vazby

 

c) vznikem sraženiny

 
4.

Pevné skupenství se označuje písmenem:

a) s

 

b) l

 

c) g

 
5.

Při exotermické je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
6.

Reakce  2 NaHCO3 (s) →  Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)   Qm= 84,9kJ/mol je:

 

a) exotermická

 

b) endotermická

 

c) nelze určit

 
7.

Reakce skladná je reakce, při které:

a) vznikají složité molekuly

b) je atom nahrazen jiným atomem

c) se molekula štěpí na menší části

 
8.

Reakce exotermní je reakce, při které:

a) nedochází ke změně energie

 

b) energie se spotřebovává

 

c) se energie uvolňuje

 
9.

Při endotermické reakci je hodnota reakčního tepla:

a) vyšší než nula

 

b) nižší než nula

 

c) zůstává beze změny

 
10.

.  Rozhodněte zda je reakce BaCl2 + K2SO4 → BaSO4  +  2 KCl

a) vytěsňovací

 

b) podvojná záměna

 

c) slučovací

 
Logolink