Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

V jakých jednotkách se udává řezná rychlost?

mm.min-1

m.min-1

km.hod-1

 
2.

Jakým písmenem se značí otáčky?

n

o

m

 
3.

Přísuv je:

Nastavení hloubky řezu.

Pohyb potřebný k odebrání třísky

Přisunutí upínacího zařízení obrobku.

 
4.

Vícebřitý nástroj je:

Fréza

Sekáč

Soustružnický nůž

 
5.

Posuv je:

Nastavení velikosti  třísky.

Posouvání přídavného zařízení.

Pohyb nástroje nebo obrobku potřebný k odebrání třísky.

 
6.

Hlavní řezný pohyb může být:

Pouze otáčivý.

Otáčivý a přímočarý.

Otáčivý přímočarý i složený.

 
Logolink