Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Rukavice se při obrábění:

Mohou používat.

Mohou používat pouze v případě, když je stroj v klidu.

Nesmí používat vůbec.

 
2.

Může pracovník obrábět v zástěře nebo plášti?

Ne.

Ano.

Ano, ale nesmí mít vyhrnuté rukávy.

 
3.

Při vypnutí elektrického proudu musí pracovník:

Zůstat u stroje dokud nezapnou proud.

Vypnout stroj hlavním vypínačem.

Vyšroubovat pojistky z hlavního rozvaděče.

 
4.

Jaký je správný pracovní oděv obráběče kovů?

Pracovní boty, pracovní čepice, pracovní plášť.

Pracovní boty, pracovní čepice, pracovní blůza a kalhoty.

Pracovní boty, pracovní blůza a kalhoty.

 
Logolink