Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Může mít dělník (dělnice) při obrábění dlouhé vlasy?

Ano.

Ne.

Ano, ale pod síťkou.

 
2.

Při vypnutí elektrického proudu musí pracovník:

Zůstat u stroje dokud nezapnou proud.

Vypnout stroj hlavním vypínačem.

Vyšroubovat pojistky z hlavního rozvaděče.

 
3.

Může pracovník obrábět v zástěře nebo plášti?

Ne.

Ano.

Ano, ale nesmí mít vyhrnuté rukávy.

 
4.

Rukavice se při obrábění:

Mohou používat.

Mohou používat pouze v případě, když je stroj v klidu.

Nesmí používat vůbec.

 
Logolink