Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je řídicím systémem u NC strojů?

a) systém sloužící ke zpracování NC kódů a řízení stroje

b) systém k řízení nástroje 

c) systém sloužící k řízení obrobku

 
2.

Jakou část vyjadřuje písmeno N ve slově N 025?

a) významovou

b) adresovou

c) technologickou

 
3.

Co je lineární interpolace?

a) zavrtávání do materiálu po šroubovici

b) přímo úměrně zvětšující se pohyb

c) pohyb nástroje po přímce

 
4.

Jak jsou řízeny děje NC systému?

a) vkládáním určené dráhy nástroje

b) vkládáním číslicových údajů

c) vkládáním písemných kódů

 
5.

Kde se nachází nulový bod nástroje?

a) na čelní straně nástroje – na špičce břitu

b) na čelní straně nástroje v jeho ose

c) na čelní straně upínače v jeho ose

 
Logolink