Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak jsou řízeny děje NC systému?

a) vkládáním určené dráhy nástroje

b) vkládáním číslicových údajů

c) vkládáním písemných kódů

 
2.

Čím jsou dány technologické informace CNC programu?

a) výrobcem stroje a vlastnostmi stroje

b) kvalitou materiálu obrobku a kvalitou materiálu nástroje

c) určením posuvu nástroje (F), otáček nástroje (S) a číslem nástroje (T) 

 
3.

Jaká je vlastnost nulového bodu stroje?

a) můžeme ho programově měnit

b) je pevně stanoven a nedá se nijak měnit

c) je volně pohyblivý

 
4.

Co je NC program?

a) rozpis geometrických, technologických a pomocných příkazů

b) popis technických částí pracovního postupu

c) rozpis geologických, technických a jiných příkazů

 
5.

Co je pravoúhlý souřadný systém?

a) systém stanovený podle buzoly určením světových stran

b) na sebe kolmé vedení pohybů nástroje na obráběcím stroji

c) systém stanovený programátorem při sestavení CNC kódu

 
Logolink