Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak značíme pomocné funkce?

a) N

b) M

c) F

 
2.

K čemu slouží podprogram v NC programu?

a) usnadňuje programování při opakujících se dílčích úlohách

b) zabezpečuje chod programu tak, aby se po ukončení programu běh opakoval od začátku programu

c) při chybě programu zabezpečuje opakovaný návrat na správné místo programu po jeho opravě

 
3.

Co se rozumí ekvidistantou?

a) vzdálenost osy řezného nástroje k obrobku

b) náhrada několika bloků cyklem

c) dráha bodu s konstantní vzdáleností od obrysu obrobku

 
4.

Co např. patří mezi geometrické informace?

a) adresy S, M, T, F

b) adresy X, Y, Z, G

c) všechny adresy

 
5.

K čemu se vztahují při absolutním programování všechny adresy?

a) k nulovému bodu nástroje

 b) k bodu poslední adresy nástroje 

c) k jednomu bodu (nulovému bodu obrobku)

 
Logolink