Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je funkce G90?

a) absolutní programování

b) přírůstkové programování

c) smíšené programování

 
2.

K čemu se vztahují při absolutním programování všechny adresy?

a) k nulovému bodu nástroje

 b) k bodu poslední adresy nástroje 

c) k jednomu bodu (nulovému bodu obrobku)

 
3.

Co je slovo v programu?

a) slovní popis následující operace

b) celý jeden řádek programu

c) prvek bloku, např. M05

 
4.

S čím je shodný nulový bod obrobku při zapnutí stroje?

a) s nulovým bodem stroje

b) s nulovým bodem nástroje 

c) je umístěn podle velikosti upnutého obrobku

 
5.

Jak značíme pomocné funkce?

a) N

b) M

c) F

 
Logolink