Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

K čemu se vztahuje následný pohyb při inkrementálním programování?

a) k absolutní nule

b) ke konci předchozího obráběného bloku

 c) jak kdy

 
2.

Co se rozumí ekvidistantou?

a) vzdálenost osy řezného nástroje k obrobku

b) náhrada několika bloků cyklem

c) dráha bodu s konstantní vzdáleností od obrysu obrobku

 
3.

K čemu se vztahují při absolutním programování všechny adresy?

a) k nulovému bodu nástroje

 b) k bodu poslední adresy nástroje 

c) k jednomu bodu (nulovému bodu obrobku)

 
4.

S čím je shodný nulový bod obrobku při zapnutí stroje?

a) s nulovým bodem stroje

b) s nulovým bodem nástroje 

c) je umístěn podle velikosti upnutého obrobku

 
5.

K čemu slouží podprogram v NC programu?

a) usnadňuje programování při opakujících se dílčích úlohách

b) zabezpečuje chod programu tak, aby se po ukončení programu běh opakoval od začátku programu

c) při chybě programu zabezpečuje opakovaný návrat na správné místo programu po jeho opravě

 
Logolink