Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co zajišťuje při obrábění konstantní řezná rychlost?

a) pravidelné otáčení obrobku

b) zrychlený posuv nástroje při stejných otáčkách a při zmenšujícím se průměru obrobku

c) zrychlené otáčení obrobku se zachováním stejné rychlosti posuvu nástroje při zmenšujícím se průměru obrobku

 
2.

Co je vhodnější při závěrečném přejezdu (třísce) pro docílení lepšího povrchu ?

 a) úběr materiálu po zubu

b) úběr materiálu proti zubu

c) je to jedno

 
3.

Co popisují geometrické informace? 

a) technologické informace

b) matematické informace

c) informace o dráze nástroje

 
4.

 Co znamená CAM?

 a) počítačovou podporu výpočtů

 b) počítačovou podporu konstrukce 

 c) přímé řízení výroby

 
5.

Co rozumíme postprocesingem?

 a) překlad vygenerovaných drah nástroje na NC kód pro řídicí systém 

 b) zápis alfanumerických znaků pro překlad drah do NC kódů pro řídicí systém

 c) úroveň sestavení CNC programu programátorem

 
Logolink