Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Co znamená CAM?

 a) počítačovou podporu výpočtů

 b) počítačovou podporu konstrukce 

 c) přímé řízení výroby

 
2.

Jak je lépe frézovat na konvenčních strojích?

 a) sousledně

b) nesousledně

c) obojí je správně

 
3.

Co zajišťuje při obrábění konstantní řezná rychlost?

a) pravidelné otáčení obrobku

b) zrychlený posuv nástroje při stejných otáčkách a při zmenšujícím se průměru obrobku

c) zrychlené otáčení obrobku se zachováním stejné rychlosti posuvu nástroje při zmenšujícím se průměru obrobku

 
4.

Co rozumíme postprocesingem?

 a) překlad vygenerovaných drah nástroje na NC kód pro řídicí systém 

 b) zápis alfanumerických znaků pro překlad drah do NC kódů pro řídicí systém

 c) úroveň sestavení CNC programu programátorem

 
5.

Co patří k technologickým vlastnostem?

 a) obrobitelnost

 b) tepelná roztažnost

 c) pevnost

 
Logolink