Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co znamená písmeno L v tabulce nástrojů?

 a) délkovou korekci nástroje

 b) adresu bloku podprogramu

 c) délku stopky nástroje

 
2.

K čemu slouží pevné cykly,?

 a) umožňují snazší seřizování polohy obrobku na stroji

 b) jsou součástí softwarového vybavení CNC systému

c) podporují metodu vysokorychlostního obrábění

 
3.

Co znamená TOOL DEF?

 a) zadání délky a rádiusu nože

b) definici nástroje

 c) definici cyklu

 
4.

Jaký je nejčastější způsob programování v systému Heidenhein? 

 a) ISO 

 b) Dialog

 c) SMART

 
5.

Co je blok v programu?

 a) adresová část slova programu

 b) jeden řádek (věta) programu

c) významová část jednoho slova v programu

 
Logolink