Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co znamená písmeno L v tabulce nástrojů?

 a) délkovou korekci nástroje

 b) adresu bloku podprogramu

 c) délku stopky nástroje

 
2.

Co je blok v programu?

 a) adresová část slova programu

 b) jeden řádek (věta) programu

c) významová část jednoho slova v programu

 
3.

Co znamená TOOL DEF?

 a) zadání délky a rádiusu nože

b) definici nástroje

 c) definici cyklu

 
4.

K čemu slouží pevné cykly,?

 a) umožňují snazší seřizování polohy obrobku na stroji

 b) jsou součástí softwarového vybavení CNC systému

c) podporují metodu vysokorychlostního obrábění

 
5.

Jaký je nejčastější způsob programování v systému Heidenhein? 

 a) ISO 

 b) Dialog

 c) SMART

 
Logolink