Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co zahrnuje výrobní proces?

práci člověka a práci výrobních prostředků

pouze práce výrobních prostředků

pouze práci člověka

 
2.

Na jaký počet třísek je vhodné odebírat hrubovací přídavek?

na počtu nezáleží
 

na více třísek

na 1 třísku

 
3.

Mezi jaké zařízení řadíme přípravky? Vyberte správné odpovědi.

pomocná

výrobní

technologická

 
4.

Doplňte slovo: Přídavek pro operace hrubování musí být .... než přídavek pro dokončovací operace.

menší

větší

stejný

 
5.

Jaký je vzorec pro výpočet času normy?

t = a . x

t = a . x . n

t = a . xn

 
6.

Jaké hlediska musíme uvažovat při volbě materiálu polotovaru?

konstrukční, technologické a hospodárnosti

konstrukční a technologické

technologické a hospodárnosti

 
7.

Jak dělíme obráběcí práce?

hrubovací a dokončovací

na čisto a dokončovací

hrubovací, na čisto a dokončovací

 
8.

Jaké plochy tvoří konstrukční základnu?

jedná se o plochy (přímky, osy, body) určující polohu součásti vzhledem k ostatním součástem při její funkci ve výrobku

plochy určující polohu obrobku při jeho ustavení na stroji nebo v přípravku

plochy sloužící pro měření rozměrů, zvláště tolerovaných

 
9.

Jaké rozeznáváme přídavky na obrábění?

pouze hrubovací

hrubovací, pro jemné obrábění a dokončovací

pouze celkový

 
10.

Co zaručuje správné ustavení obrobku?

dobrou obrobitelnost

nezaručuje nic

přesnou výrobu

 
11.

Definuj pojem pracovní pohyb.

práce vykonávaná za přibližně stejných technologických podmínek

jednoduchá pracovní činnost, např. zapnutí stroje

nejmenší pracovní činnosti ve výrobním postupu, např. u montážní operace

 
12.

Co má vliv na sled operací ve výrobním postupu?

vyráběná součást, stroje a zařízení, množství vyráběných součástí

vyráběná součást, požadavky na jakost a spolehlivost výrobku, množství vyráběných součástí

vyráběná součást, stroje a zařízení, požadavky na jakost a spolehlivost výrobku, množství vyráběných součástí

 
13.

Jak rozdělujeme polotovary podle druhu materiálu?

železné a neželezné

kovové a nekovové

kovové a neželezné

 
14.

Jak vypočítáme celkový přídavek na obrábění?

ph = pc + pj + pd

pc = ph + pj + pd

pd = pj + ph + pc

 
15.

Vyber správnou odpověď. Upínací sílu lze vyvinout:

mechanicky

pneumaticky, hydraulicky

elektricky

 
Logolink