Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Podle Arrheniovy teorie je kyselina látka, která:

odštěpuje proton ze své molekuly

odštěpuje anion hydroxidový ze své molekuly

 přijímá proton do své molekuly
 

 
2.

Sůl silné kyseliny a silné zásady má:

pH = 7

pH > 7

pH < 7

 
3.

pH roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 0,001 mol/l je:

3

11

11,3
 

 
4.

Nejslabší zásada je s:

KB = 10-5

KA = 10-5

KB = 10-1

 
5.

Podle Brönsted-Lowryho teorie je kyselina látka, která:

odštěpuje proton ze své molekuly

přijímá proton do své molekuly

odštěpuje i přijímá proton v závislosti na prostředí

 
6.

Předpokládáme, že silné kyseliny:

disociují částečně

disociují úplně

nedisociují

 
7.

Nejsilnější je kyselina s:

KA = 10-3

KA = 10-9

KB = 10-3

 
8.

Podle Arrheniovy teorie je zásada látka, která:

odštěpuje proton ze své molekuly

přijímá proton do své molekuly

odštěpuje anion hydroxidový ze své molekuly

 
9.

Látky lišící se ve svém složení pouze o proton se označují jako:

amfolyty

konjugovaný pár

amfoterní látky

 
10.

Neutralizace kyseliny zásadou je typ reakce:

oxidačně - redukční

rozkladné

protolytické

 
Logolink