Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

pH vodného roztoku NaNO3 bude:

kyselé

neutrální

zásadité

 
2.

Podle Brönsted-Lowryho teorie je kyselina látka, která:

odštěpuje proton ze své molekuly

přijímá proton do své molekuly

odštěpuje i přijímá proton v závislosti na prostředí

 
3.

Neutralizace kyseliny zásadou je typ reakce:

oxidačně - redukční

rozkladné

protolytické

 
4.

pH vodného roztoku NaNO2 bude:

zásadité

kyselé

neutrální

 
5.

Sůl slabé kyseliny a silné zásady má:

pH < 7

pH > 7

pH = 7

 
6.

Předpokládáme, že slabé zásady:

disociují úplně

nedisociují

disociují částečně

 
7.

Látky lišící se ve svém složení pouze o proton se označují jako:

amfolyty

konjugovaný pár

amfoterní látky

 
8.

Amfolyty se chovají jako:

kyseliny

zásady

kyseliny i zásady

 
9.

pH roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 0,001 mol/l je:

3

11

11,3
 

 
10.

pH roztoku kyseliny sírové, jejíž koncentrace je 0,001 mol/l, je:

3

2,7

11

 
Logolink