Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Konstanta acidity udává:

sílu zásady
 

součin rozpustnosti

sílu kyseliny

 
2.

Podle Brönsted-Lowryho teorie je kyselina látka, která:

odštěpuje proton ze své molekuly

přijímá proton do své molekuly

odštěpuje i přijímá proton v závislosti na prostředí

 
3.

pH roztoku kyseliny sírové, jejíž koncentrace je 0,001 mol/l, je:

3

2,7

11

 
4.

Sílu kyseliny udává:

redoxní potenciál

součin rozpustnosti

disociační konstanta

 
5.

Při reakci amoniaku s vodou má voda charakter:

zásady

kyseliny

amfoterní

 
6.

Látky lišící se ve svém složení pouze o proton se označují jako:

amfolyty

konjugovaný pár

amfoterní látky

 
7.

Sůl silné kyseliny a silné zásady má:

pH = 7

pH > 7

pH < 7

 
8.

Při reakci chlorovodíku s vodou má voda charakter:

redukční

kyseliny

zásady

 
9.

Neutralizace kyseliny zásadou je typ reakce:

oxidačně - redukční

rozkladné

protolytické

 
10.

Podle Arrheniovy teorie je kyselina látka, která:

odštěpuje proton ze své molekuly

odštěpuje anion hydroxidový ze své molekuly

 přijímá proton do své molekuly
 

 
Logolink