Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

K čemu dochází v místě výboje?

k tání a odpařování materiálu elektrod

k odebírání třísky

řezání materiálu

 
2.

Jaká může být maximální tloušťka řezaného materiálu

350 mm

500 mm

750 mm

 
3.

Jak dosahujeme úběru materiálu u elektroerozivního obrábění?

řezným nástrojem

elektrickými výboji mezi nástrojovou elektrodou a obrobkem ponořenými do dielektrika

elektrickými výboji mezi řezným nástrojem a obrobkem

 
4.

Podle čeho volíme materiál nástrojové elektrody u elektroerozivního hloubení?

materiálu obrobku, použitého stroje a relativního objemového opotřebení nástrojové elektrody

tvaru obrobku, opotřebení nástroje a stroje

materiál obrobku, použitý stroj, opotřebení stroje

 
5.

Jaké teploty je dosaženo v místě nejsilnějšího elektrického napěťového pole?

3 000 až 12 000°C

do 100°C

1000 – 2000°C

 
6.

Jaké dosahujeme jakosti obrobeného povrchu u řezání drátovou elektrodou?

Ra = 0,4 – 0,8 μm

Ra = 0,15 až 0,3 μm

Ra = 0,8 – 1,6  μm

 
7.

Jaké tvary lze obrábět při hloubení?

jednoduché

velmi složité

složité

 
8.

Jaké materiály lze obrábět elektroerozivně?

vodivé

nevodivé

vodivé i nevodivé

 
9.

Jaké skupenství látek lze používat jako dielektrikum?

na skupenství nezáleží

pevné

kapalné a plynné

 
Logolink