Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro snahu o udržení alespoň jedné intenzivní veličiny konstantní se většina reakcí provádí za:

konstatního objemu

konstantního tlaku

konstantní teploty

 
2.

Pokud je ΔH0298 = - 393,7 kJ·mol-1, jde o reakci:

exotermickou

endotermickou

z hodnoty nelze určit, o jakou reakci se jedná

 
3.

Reakční enthalpie přímé a zpětné reakce:

mají rozdílné hodnoty
 

jsou stejné až na znaménko

se vůči sobě nijak neposuzují

 
4.

U endotermické reakce:

se teplo spotřebovává z okolí

se teplo uvolňuje do okolí

ΔH < 0

 
5.

Reakční enthalpie chemické reakce:

závisí na průběhu reakce

nezávisí na konečném a počátečním stavu soustavy

nezávisí na průběhu reakce

 
Logolink