Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Standardní slučovací tepla prvků:

mají určitou kladnou hodnotu

jsou rovna nule

mají určitou zápornou hodnotu

 
2.

Otevřená soustava s okolím:

vyměňuje pouze hmotu

nevyměňuje energii

vyměňuje hmotu i energii

 
3.

Mezi extenzivní veličiny nepatří:

teplota

hmotnost

látkové množství

 
4.

U endotermické reakce:

se teplo spotřebovává z okolí

se teplo uvolňuje do okolí

ΔH < 0

 
5.

Pokud je ΔH0298 =  92,4 kJ·mol-1, jde o reakci:

exotermickou

endotermickou

z hodnoty nelze určit, o jakou reakci se jedná

 
Logolink