Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pokud je ΔH0298 = - 393,7 kJ·mol-1, jde o reakci:

exotermickou

endotermickou

z hodnoty nelze určit, o jakou reakci se jedná

 
2.

Standardní slučovací tepla prvků:

mají určitou kladnou hodnotu

jsou rovna nule

mají určitou zápornou hodnotu

 
3.

Reakční enthalpie přímé a zpětné reakce:

mají rozdílné hodnoty
 

jsou stejné až na znaménko

se vůči sobě nijak neposuzují

 
4.

U exotermické reakce:

se teplo uvolňuje do okolí

se teplo spotřebovává z okolí

je ΔH > 0

 
5.

Pokud je ΔH0298 =  92,4 kJ·mol-1, jde o reakci:

exotermickou

endotermickou

z hodnoty nelze určit, o jakou reakci se jedná

 
Logolink