Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Reakční enthalpie chemické reakce:

závisí na průběhu reakce

nezávisí na konečném a počátečním stavu soustavy

nezávisí na průběhu reakce

 
2.

U izolované soustavy nedochází k výměně:

hmoty

energie

hmoty i energie

 
3.

Reakční enthalpie přímé a zpětné reakce:

mají rozdílné hodnoty
 

jsou stejné až na znaménko

se vůči sobě nijak neposuzují

 
4.

Pro snahu o udržení alespoň jedné intenzivní veličiny konstantní se většina reakcí provádí za:

konstatního objemu

konstantního tlaku

konstantní teploty

 
5.

Standardní stav není určen:

teplotou 298,15 K

tlakem 101,325 kPa

konstantním objemem

 
Logolink