Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaké plochy obrábíme pomocí elektrochemického obrábění?

tvarově složité

rotační

kuželové

 
2.

Jaká je dosahovaná jakost obrobeného povrchu u hloubení malých otvorů?

Ra = do 0,2 μm

Ra = 0,2 až 2 μm

Ra = nad 2 μm

 
3.

Co tvoří obrobek u elektrochemického obrábění?

anoda

katoda

elektrolyt

 
4.

Jaký musí být přívod elektrolytu mezi nástrojovou elektrodu a obrobek při hloubení tvarů a dutin?

přerušovaný

plynulý

cyklický

 
5.

Co tvoří katodu u elektrochemického obrábění?

stroj

obrobek

nástrojová elektroda

 
6.

V čem je ponořen obrobek u elektrochemického obrábění?

dielektriku

elektrolytu

v ničem

 
7.

Pro jaké materiály používáme elektrochemické obrábění?

nevodivé

polovodivé

vodivé

 
8.

Jaké metody zahrnujeme do elektrochemického obrábění? Vyberte všechny správné odpovědi.

obrábění rotačních ploch

hloubení otvorů malých průměrů

obrábění tvarových ploch

odstraňování otřepů

dělení materiálů

leštění

obrábění kuželových ploch

 
Logolink