Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Katalyzátor:

se zapojuje do tvorby aktivovaného komplexu

se nezapojuje do tvorby aktivovaného komplexu

zvyšuje aktivační energii děje

 
2.

Inhibitor:

snižuje aktivační energii děje

zvyšuje aktivační energii děje

zvyšuje rychlost chemického děje

 
3.

Chemickou rovnováhu neovlivňuje:

teplota

tlak

katalyzátor

 
4.

Katalyzátor:

snižuje rychlost chemického děje
 

snižuje aktivační energii
 

zvyšuje aktivační energii

 
5.

Rovnovážná konstanta pro tento děj bude mít tvar:

N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3

 
Logolink