Struktura

Přehled metabolismu sacharidů

Přehled metabolismu sacharidů

Sacharidy jsou jednou z hlavních složek potravy. Jsou přijímány hlavně ve formě polysacharidů (škrob, glykogen, celulóza), poté ve formě disacharidů (hlavně sacharóza), nejmenším podílem jsou zastoupeny monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza). Trávení sacharidů začíná již v dutině ústní účinkem enzymu ptyalinu, který štěpí škrob a glykogen na dextriny až maltózu.

V žaludku je štěpení minimální a trávení dále pokračuje v tenkém střevě působením pankreatické šťávy. Pankreatická šťáva obsahuje alfa amylázu, jejímž působením vznikají disacharidy, které se dále štěpí až na monosacharidy. (Maltóza je štěpena enzymem maltázou na 2 molekuly glukózy, laktóza je štěpena enzymem laktázou na glukózu a galaktózu, sacharóza je štěpena enzymem sacharázou na fruktózu a glukózu.)

Monosacharidy jsou následně střevní stěnou vstřebány do krevního oběhu. Hlavním monosacharidem je glukóza, jejíž hladina v krvi se pohybuje v rozmezí 3,5-5,6 mmol/l díky hormonálnímu působení glukagonu a inzulínu.

Proces, při kterém sacharidy v přírodě vznikají, se nazývá fotosyntéza.

Dílčí lekce

Zdroje

  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • Lékařská chemie a biochemie: učebnice pro lékařské fakulty.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 661 s.ISBN 80-201-0114-4.
  • ODSTRČIL Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin, 1. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006, ISBN 80-7013-435-6.

Víte, že ...

...celulóza vám energii nedodá?

Lidský organismus nemá enzym schopný štěpit celulózu, tuto schopnost mají pouze býložravci díky speciální střevní mikroflóře.

 

Laboratorní cvičení

Enzymatická hydrolýza škrobu - vhodné i pro žáky ZŠ

Důkaz enzymatického štěpení škrobu ptyalinem až na molekuly maltózy si můžete vyzkoušet - návod najdete v přílohách v hlavním textu.

 

Logolink