Struktura

Mechanismy zasychání tiskových barev

Mechanismy zasychání tiskových barev

Zasycháním tiskových barev rozumíme proces přeměny tekuté fáze barvy na pevnou fázi barvy. Jde tedy o proces odstranění rozpouštědla z tiskové barvy procesem odpaření či zapíjení. Zasychání tiskových barev se liší podle složení tiskové barvy a také podle typu potiskovaného materiálu a tiskové techniky. Zasychání tiskové barvy je založeno na fyzikálních či chemických procesech, nebo může být kombinací obou.

Způsoby zasychání:

Odpařování

Způsob zasychání tiskových barev – odpařením rozpouštědla se provádí za zvýšené teploty (horký vzduch, IČ). Tímto způsobem zasychají barvy flexotiskové a hlubotiskové, také barvy vodové. Jde o fyzikální způsob zasychání tiskové barvy.

Penetrace (= zapíjení)

Proces zapíjení rozpouštědla (jde o rozpouštědla s minimální těkavostí – např. ropné frakce, minerální oleje) je ovlivněn hned několika faktory, a to teplotou, porézností a povahou povrchu potiskovaného materiálu. Penetrace se uplatňuje při ofsetovém tisku na savé papíry, v rotačním knihtisku či při zasychání vodových barev. Jde o fyzikální způsob zasychání tiskové barvy.

Oxypolymerace

K zasychání oxypolymerací dochází u tiskových barev, které obsahují vysychavé rostlinné oleje. Po chemické stránce jde o několik složitých chemických reakcí. Dochází k reakci methylenových skupin se vzdušným kyslíkem a ke vzniku hydroperoxidů a peroxidů, které se volně rozpadají na radikály. Tyto radikály iniciují polymeraci přítomných nenasycených mastných kyselin (oleje) a tudíž dochází ke vzniku tuhého filmu (zesíťování přítomných molekul). Proces lze urychlit horkým vzduchem či IČ zářením. Oxypolymerace se uplatňuje při potisku nesavých materiálů (polymerní fólie). Jde o kombinovaný fyzikálně-chemický proces.

Vytvrzování UV zářením

Vytvrzování pomocí UV záření je rychlá a účinná metoda, kdy dochází vlivem UV záření k polymeraci radikálové (méně často kationtové). Vyvolanou chemickou reakcí dochází ke vzniku dlouhých polymerů, a tudíž k vytvrzení tiskové barvy. Tímto způsobem lze potisknout jakýkoliv materiál.

 

Zdroje

  • KAPLANOVÁ, Marie. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2.

  • PŘIKRYLOVÁ, Eva. Zasychání barev (DUMY) Materiál vznikl v rámci projektu Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky (DUMY)/ VY_32_INOVACE_02 (číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0772) 

Obrázky:

Doplňující učivo

Odpařování.

Ředidlové barvy se používají zejména k potisku nesavých materiálů (plastové folie, kovové folie) ve flexotisku.

Ředidlem je obvykle alkohol, případně voda.

Zajímavost

Content czech newspapers dscn5005

Obr. 1: Novinový tisk

Typickým představitelem způsobu zasychání tiskových barev penetrací je novinový tisk.

Víte, že ...

... oxypolymerace

je dnes nejčastěji používaný způsob schnutí tiskových barev v archovém ofsetu. Je vhodný jak pro papíry nenatírané, tak zejména pro papíry natírané.

Odkaz

Jak dochází k řetězení molekul pojiva při vytvrzování UV barev?

 Podívejte se v krátké ukázce:

http://www.youtube.com/watch?v=fMeIWsYp3IA&feature=player_embedded

 

Doplňující učivo

Vytrvzování UV zářením

... je nejmodernější vývojový trend, nejrychlejší
a nedokonalejší druh schnutí. Většímu rozšíření však brání vyšší náklady na provoz a cena barev.

 

Logolink