Struktura

Fyziologie rostlin

FYZIOLOGIE ROSTLIN

Fyziologie rostlin je podobor botaniky, který se zabývá vnitřními životními pochody rostlin. Studuje především růst a vývoj rostlin, jejich minerální výživu, fotosyntézu, vodní režim, dýchání, rozmnožování, hormonální regulaci, pohyby rostlin a jejich reakce a adaptace na vnější prostředí.

Dílčí lekce

Logolink