Struktura

Komentář

Po prostudování celé kapitoly obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu proveďte ověření vašich poznatků v následujícím testu!

Logolink